TIANLI TUE 100

TIANLI TUE 100

Mobilaus krano padanga Tianli TUE 100 E-1 crane, matmuo:

16,00R25 (445/95R25) 174F